परिचय

साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा वि.स. २०६४ सालमा स्थापना भएको नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न व्यवसायिक योजना तथा रणनीतिक योजना बनाउन सहयोग पु¥याई गैर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


Read more


उद्देश्य र मिशन

विद्यमान गरिबीलाई न्युनीकरण गर्न साना किसानहरुद्वारा संचालित साना किसान कृषि सहकारी संस्था तथा समान प्रकृतिका संस्थाहरुको स्वसक्षमता र दीगो विकासका साथै सामाजिक पँुजीको विकास गर्दै जाने नेतृत्वदायी सक्षम केन्द्रीय संघको रुपमा स्थापित हुने यस संघको परिकल्पना रहेकोछ ।


Read more


ताजा समाचार

Coming Soon...


ताजा गतिविधिहरू

Coming Soon...