साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा वि.स. २०६४ सालमा स्थापना भएको नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न व्यवसायिक योजना तथा रणनीतिक योजना बनाउन सहयोग पु¥याई गैर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस संघले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै ग्रामीण गरिबी न्यूनिकरण र समावेशीकरणका लागि आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता बृद्धि गरी असल अभ्यासका साथ नयाँ संस्थाहरुको अनुसरण गर्दै सदस्यहरुको आवश्यकता, संभाव्यता र चाहना अनुसार कार्य गर्नका लागि पैरवी गर्दै सामाजिक पुँजीको विकास गर्नमा उत्प्रेरणा गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालका वढी भन्दा वढी गा.वि.स.मा साना किसान कृषि सहकारी संस्था स्थापना र स्थापित कृषि सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास गरी सदस्य सहकारीहरुको संस्थागत विकासको माध्यमबाट दिगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर अभ्यासरत रहदैं आएको छ ।


ताजा समाचार

Coming Soon...


ताजा गतिविधिहरू

Coming Soon...