संघको दुर दृष्टि

विद्यमान गरिबीलाई न्युनीकरण गर्न साना किसानहरुद्वारा संचालित साना किसान कृषि सहकारी संस्था तथा समान प्रकृतिका संस्थाहरुको स्वसक्षमता र दीगो विकासका साथै सामाजिक पँुजीको विकास गर्दै जाने नेतृत्वदायी सक्षम केन्द्रीय संघको रुपमा स्थापित हुने यस संघको परिकल्पना रहेकोछ ।

संघको ध्येय

संघमा आबद्व सदस्य संस्थाहरुको संस्थागत विकास गरि साना किसान तथा विपन्न वर्गहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक गैर वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दै संजाल बृद्धि गर्नु यस संघको ध्येय रहेकोछ ।

संघको उद्देश्यहरु

साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. र समान प्रकृतिका संस्थाहरुको दिगो संस्थागत विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक सेवा, समन्वय, पैरवी, क्षमता विकास र सामाजिक पँुजी विकास गराउँने यस संघको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसका सहायक उदेश्यहरु निम्न प्रकारका छन ।

 •   संस्थाको तल्लो निकाय देखि नै संस्थागत सुशासनमा जोड दिने ।
 •   यस संघको संजाल भित्र महिला सहभागीता ७५५ पु¥याउने सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने ।
 •   भईरहेका सवै संस्थाहरुको सुदृढिकरण र क्षमता विकास गर्ने ।
 •   आ.व. २०८०÷८१ सम्ममा ७०० साना किसान कृषि सहकारी निर्माण गरी सदस्य संख्या १५०० पु¥याउने ।
 •   कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न प्राविधिक सेवा विस्तार गरी ४००० भन्दा वढि युवा किसानलाई पारिवारिक खेतीको माध्यमबाट व्यवसायिक बनाउने । ।
 •   सामाजीक पुँजीको बृद्धि गरी ३० अर्ब पु¥याउने ।
 •   सदस्य संस्था र संघ बीच सुचना प्रविधिको विकास गर्ने ।
 •   विप्रेषण सेवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा विशिष्टिकरण गर्ने ।
 •   खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतामा जोड दिने ।
 •   न्युनतम ५० सदस्य संस्थामा कृषि पर्यटनको विकास गर्ने ।
 •   राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
 •   संस्था  र सदस्यहरुको तथ्याङ्ककको समुचित विकास गर्ने ।
 •   नयाँ अनुसरण गरिने संस्थाहरु गठन गर्दा पिछडिएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई संस्थाको निर्माण गर्ने ।
 •   युवाहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।
 •   न्युनतम ५० जना युवालाई साना कृषि फारम निर्माण गर्न तालिम दिई किसान स्तरमा फार्मको स्थापना गराउने ।
 •   अन्र्तराष्ट्रिय संघ÷संस्था सँग सम्वन्ध विस्तार गर्ने ।
 •   केन्द्रमा किसानको थोक बजार निर्माण गर्ने र प्रत्येक संस्थाहरुमा संकलन केन्द्रहरु स्थापना गर्दै जाने ।
 •   सदस्य संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि आन्तरिक र वाह्य गरी २२००० सदस्य कृषक र सहकारी कर्मीलाई शीपयुक्त बनाउने ।
 •   भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने र ७५५ संस्थाहरुको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने ।
 •   मूल्य श्रृङखला वृद्धिका कृयाकलाप क्रमशः जिल्ला संघ मार्फत कार्यान्वयन गर्दै जाने ।
 •   न्युनतम  १०० सदस्य संस्थालाई सहकारी खेतीका लागि श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ।
 •   नविकरणीय उर्जा विकासका कार्यक्रम सदस्यहरु माझ पु¥याउन समन्वय गर्ने ।
 •   प्रत्यक बर्ष न्युनतम ५ वटा सदस्य संस्थाहरुको कार्यक्रम अवलोकन र मूल्यंकन गर्ने ।
 •   सदस्यहरुलाई असल अभ्यासका साथ कार्य गर्न उत्प्रेरण गर्ने र आन्तरिक तथा वाह्य निकायहरुसंग पैरवी गर्ने ।
 •   सवै सदस्य संस्थाहरुको रणनीतिक र व्यवसायिक योजना निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने  ।
 •   कृषिमा व्यवसाियकरण गर्दैै जाने गरी सदस्यहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने ।
 •   मासु जन्य पदार्थको व्रिडिङ्ग सेन्टर निर्माण गर्ने ।
 •   शीत घर निर्माण ।
 •   प्रसोधन उद्योग स्थापनामा वृद्धि गर्ने । 

ताजा समाचार

Coming Soon...


ताजा गतिविधिहरू

Coming Soon...